SR EN
Side Area Image

Iceberg Salat Centar d.o.o.

a: Vinogradska 40, Surčin

o: +381 64 841 28 33

h: +381 60 841 28 54

w: www.salatcentar.com

w: www.plastenicisalatcentar.com

e: office@salatcentar.com

PRODAJA

E-mail: prodaja@salatcentar.com

KONTROLA KVALITETA

E-mail: kvalitet@salatcentar.com 

Prerada

E-mail: prerada@salatcentar.com

ISC laboratorija

Iceberg Salat centar u cilju unapređenja svojih procesa, kvaliteta i zdravstvene bezbednosti proizvoda, pustio je u rad početkom jula 2016. godine senzornu i mikrobiološku laboratoriju. 

Laboratoriju je pokrenuo kako bi povećao učestalost kontrole u svim fazama proizvodnje i prerade, i obezbedio bolju efikasnost u radu i brzo reagovanje. Do sada su uzorci proizvoda kompanije slati na analize u eksternu laboratoriju. Ova praksa će se svakako nastaviti periodično radi validacije naših rezultata. 

Laboratorija je pokrenuta u saradnji sa eminentnim profesorima beogradskog univerziteta, eksperata na polju mikrobiologije i bezbednosti i kvaliteta hrane. Saradnja se nastavlja u kotinuitetu u cilju proširenja oblasti kontrole i stalnog unapređenja rada laboratorije.